دلم تنگه...

حکایت اون معلمی که ب شاگردش گفته بود ی گونی بردار و به تعداد ادمایی که ازشون متنفری سیب زمینی بنداز داخلش و همه جا همراه خودت ببر رو شنیدین؟

یه کوه رو دوشمه...

هیچ وقت!هیچ وقت تصور نمیکردم یه روزی این حجم از تنفر رو بتونم تو قلبم جا بدم‌...

تلخه خیلی تلخ... دلم برا تنهایی خودم تنگ شده...

۰ نظر

لحظه نگاشت

دومین تصادفش

تو این دو هفته

خدا سومیش رو بخیر کنه....

۴ نظر
منِ مختصر
میخوام دل به دریا بزنم
اوج بگیرم
پرواز کنم!
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان