لجن های بنفش...

همه چی به جهنم

به جهنم که این استخون ترکوندن ما از صرقه سری یه مشت احمق تَکرار کننده اس

 

فقط بابام جون سالم درببره از این وضع.... فقط سکته نکنه...

 

 

کاش حداقل یه جو یه ذره ادم بودن...کاش انقد پر رو و بی چشم و رو نبودن که حیات سیاسی خودشون رو به حیات مملکت گره بزنن... ما میدونیم شماها از اول هم هدفتون براندازی بود ولی دیگه انقد گربه صفت نباشید که جارش بزنید...لجن های بنفش

 

 

۰ نظر
منِ مختصر
میخوام دل به دریا بزنم
اوج بگیرم
پرواز کنم!
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان