هر جا هوا مطابق میلت نشد برو..‌‌

منی که تا دو روز پیش با انگیزه ترین حال ممکن رو داشتم

الان فقط دلم میخواد بخوابم...

 

بی ربط نوشت+عنوان

هر جا هوا مطابق میلت نشد برو..‌‌
فرق تو با درخت همین پای رفتن است!

سعید صاحب علم

منِ مختصر
میخوام دل به دریا بزنم
اوج بگیرم
پرواز کنم!
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان