:(

این تحبس الدّعا شدن از مرگ بدتر است....


 فکری برای این نفس بی اثر کنید....

منِ مختصر
میخوام دل به دریا بزنم
اوج بگیرم
پرواز کنم!
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان